Zadanie 2

....................................................................................................................................................................................